Τρίτη, 23 Δεκεμβρίου 2008

και η ασέβεια των ημερών


O " δικός μας " Πλάτωνας , μπορεί να ήταν καλός και στα μαθηματικά ( στην μεταφυσική σίγουρα..)

Οι διάλογοι της μέσης περιόδου του Πλάτωνα χαρακτηρίζονται από την υποθετική μέθοδο ως επέκταση της μεθόδου της απαγωγής σε άτοπο που χαρακτηρίζει την περίοδο των πρώτων διαλόγων. Η μέθοδος αυτή έχει την προέλευσή της στη γεωμετρική μέθοδο της ανάλυσης και σύνθεσης, χρησιμοποιήθηκε από τους μαθηματικούς της πλατωνικής περιόδου και συνετέλεσε στην αξιωματικοποίηση των μαθηματικών στην πλατωνική ακαδημία. Ως φιλοσοφική μέθοδος εισάγεται από τον Πλάτωνα στον Μένωνα, όπου καλούμαστε να σκεφτούμε όπως οι γεωμέτρες, και αναπτύσσεται συστηματικά στον Φαίδωνα όπου και παρουσιάζεται η θεωρία των ιδεών με βάση την παραπάνω μέθοδο. Βασικά στοιχεία της μεθόδου είναι η λογική απόδειξη με βάση προκείμενες, η αναγωγή των προκειμένων σε άλλες γενικότερες προτάσεις και η συσχέτιση της λογικής συνέπειας των προτάσεων με τους δεσμούς και τις σχέσεις των ιδεών. Συνεπώς, μέσα από την υποθετική μέθοδο αναδεικνύεται ο απαράβατος ρόλος της γλώσσας για την κατανόηση της ουσίας της πραγματικότητας. Στην Πολιτεία δίνεται από τον Πλάτωνα μεγαλύτερη έμφαση στην αναγωγή των υποθέσεων σε γενικότερες υποθέσεις, με στόχο να αναζητηθούν γενικές και διεπιστημονικές αρχές για τη συνολική πραγματικότητα, και με τελικό σκοπό την άνοδο στο αγαθό.

Σπιλιωτάκης Βαγγέλης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου